Pobierz PDFDrukuj

INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W postępowaniu

 

Znak sprawy: ZSG.CKZ.081/1/19                                          Gdów, dnia 21 sierpnia 2019 r.

 

INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W

postępowaniu na

 USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

 

“Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego ECDL dla uczniów Zespołu Szkół w Gdowie w ramach projektu pn.:” „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie” o numerze RPMP.10.02.02-12-0260/16 realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR dla typu projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

I. INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU :

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

Ad-rem Firma Szkoleniowa Anna Jędrzejczak- Wróblewska      ul. Julianowska 5/7 m.13          91-473 Łódź

55 440,00 zł

-

14 dni

13.12.2019

2

Biś Computers Bohdan Lisowski ul. Stefana Batorego 1/3   31-135 Kraków

44 500,00

-

14 dni

13.12.2019

3

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego    ul. Oracka 6     32-700 Bochnia

29 990,00

-

14 dni

13.12.2019

4

Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius Waldemar Węglarz            ul. Marszałka Piłsudskiego 4C/12             34-700 Rabka- Zdrój

33 792,00

-

14 dni

13.12.2019

5

Różański Józef Ośrodek Szkolenia Fach                  ul. Krótka 1     34-400 Nowy Targ

43 512,00

-

14 dni

13.12.2019

6

Grupa CSW Delta Sp. z o.o.          ul. Kopernika 17 28-300 Jędrzejów

31 500,00

-

14 dni

13.12.2019

7

Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR             ul. Klonowa 8   86-065 Łochowo

46 720,80

-

14 dni

13.12.2019

 

 

 


Data publikacji: 21.08.2019 (09:41)Data aktualizacji: 21.08.2019 (09:41)
Osoba publikująca: Joanna ŚwiątkiewiczOsoba modyfikująca: Joanna Świątkiewicz
Autor: Joanna Świątkiewiczliczba wejść: 1581

Przejdź do góry strony