Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

                                                                  Gdów, dnia 11 grudnia 2020 roku

ZSG.CKZ.081/2/20

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II”

 

Zamawiający – Zespół Szkół w Gdowie, 32-420 Gdów 405  informuje, iż do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 4 grudnia 2020 roku do godz. 10:00 wypłynęło do Zamawiającego 9 ofert.

 

  1. INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU :

 

Część nr 1 Dostawa 21 zestawów komputerowych oraz 1 sztuki monitora dotykowego do pracowni informatycznej wraz z usługą montażu monitora

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

2

WEB-PROFIT Maciej Kuźlik ul. Spokojnaa 18; 41-940 Piekary Śląskie

59 835,00 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

3

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o. ul. Wolności 8 lok.4, 26-600 Radom

70 901,00 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

4

ALLTECH s.j. Z.Pająk, A.Pająk ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

64 580,00 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

6

Linkart Maciej Laskowicz 32-015 Stanisławice 254

57 450,00zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

7

BINO COMPUTERS S.Bobek, B.Bielak, S.Bara spółka jawna ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice

57 550,00 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

8

FHU HORYZONT Krzysztof Lech 36-300 Gorlice ul 11 Listopada 21

59 920,00 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

9

SUNTAR sp. z o.o. Tarnów ul. Boya Żeleńskiego 5b; 33-100 Tarnów

59 920,00 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

 

 

Część nr 2: Dostawa 10 zestawów części komputerowych

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

Prime Computers Dariusz Leszczyński 50-229 Wrocław ul. Kraszewskiego 15A

19 680,00 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

2

WEB-PROFIT Maciej Kuźlik ul. Spokojnaa 18; 41-940 Piekary Śląskie

22 767,30 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

3

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o. ul. Wolności 8 lok.4, 26-600 Radom

24 587,70 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

4

ALLTECH s.j. Z.Pająk, A.Pająk ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

18 330,00 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

5

NKK SYSTEM Nowak, Kukuka, Kornijasz spółka jawna ul. Tatarska 5; 30-103 Kraków

27 060,00 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

6

Linkart Maciej Laskowicz 32-015 Stanisławice 254

16 359,00 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

7

BINO COMPUTERS S.Bobek, B.Bielak, S.Bara spółka jawna ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice

19 397,10 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

9

SUNTAR sp. z o.o. Tarnów ul. Boya Żeleńskiego 5b; 33-100 Tarnów

18056,40 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

 

 

Część nr 3: Dostawa 1 drona

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

2

WEB-PROFIT Maciej Kuźlik ul. Spokojnaa 18; 41-940 Piekary Śląskie

4499,34 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

4

ALLTECH s.j. Z.Pająk, A.Pająk ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

2724,45 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

9

SUNTAR sp. z o.o. Tarnów ul. Boya Żeleńskiego 5b; 33-100 Tarnów

3990,12 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

 

 

Część nr 4: Dostawa 2 stołów warsztatowych

Brak ofert w części 4 postępowania

Część nr 5: Dostawa 3 komputerów typu all-in-one z klawiaturami i myszkami bezprzewodowymi, drukarki 3D, monitora interaktywnego i drukarki atramentowej kolorowej

Brak ofert w części 5 postępowania

 

  1. PUNKTACJA W KAŻDYM Z KRYTERIÓW OFERT I ŁĄCZNA PUNKTACJA:

Część nr 1 Dostawa 21 zestawów komputerowych oraz 1 sztuki monitora dotykowego do pracowni informatycznej wraz z usługą montażu monitora

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Liczba pkt. w kryterium

Cena (60%)

 

Liczba pkt. w kryterium

Okres gwarancji(40%)

 

Łączna punktacja

2

WEB-PROFIT Maciej Kuźlik ul. Spokojna 18; 41-940 Piekary Śląskie

57,71 pkt

40,00 pkt

 

97,71 pkt

3

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o. ul. Wolności 8 lok.4, 26-600 Radom

48,70 pkt

40,00 pkt

88,70 pkt

4

ALLTECH s.j. Z.Pająk, A.Pająk ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

53,47 pkt

40,00 pkt

93,47 pkt

6

Linkart Maciej Laskowicz 32-015 Stanisławice 254

59,08 pkt

40,00 pkt

99,08 pkt

7

BINO COMPUTERS S.Bobek, B.Bielak, S.Bara spółka jawna ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

8

FHU HORYZONT Krzysztof Lech 36-300 Gorlice ul 11 Listopada 21

57,63 pkt

40,00 pkt

97,63 pkt

9

SUNTAR sp. z o.o. Tarnów ul. Boya Żeleńskiego 5b; 33-100 Tarnów

57,63 pkt

40,00 pkt

97,63 pkt

 

 

 Część nr 2: Dostawa 10 zestawów części komputerowych

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Liczba pkt. w kryterium

Cena (60%)

 

Liczba pkt. w kryterium

Okres gwarancji(40%)

 

Łączna punktacja

1

Prime Computers Dariusz Leszczyński 50-229 Wrocław ul. Kraszewskiego 15A

49,88 pkt

40,00 pkt

89,88 pkt

2

WEB-PROFIT Maciej Kuźlik ul. Spokojnaa 18; 41-940 Piekary Śląskie

43,11 pkt

40,00 pkt

83,11 pkt

3

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o. ul. Wolności 8 lok.4, 26-600 Radom

39,92 pkt

40,00 pkt

79,92 pkt

4

ALLTECH s.j. Z.Pająk, A.Pająk ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

53,55 pkt

40,00 pkt

93,55 pkt

5

NKK SYSTEM Nowak, Kukuka, Kornijasz spółka jawna ul. Tatarska 5; 30-103 Kraków

36,27 pkt

40,00 pkt

76,27 pkt

6

Linkart Maciej Laskowicz 32-015 Stanisławice 254

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

7

BINO COMPUTERS S.Bobek, B.Bielak, S.Bara spółka jawna ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice

50,60 pkt

40,00 pkt

90,60 pkt

9

SUNTAR sp. z o.o. Tarnów ul. Boya Żeleńskiego 5b; 33-100 Tarnów

54,36 pkt

40,00 pkt

94,36 pkt

 

 

 

Część nr 3: Dostawa 1 drona

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Liczba pkt. w kryterium

Cena (60%)

 

Liczba pkt. w kryterium

Okres gwarancji(40%)

 

Łączna punktacja

2

WEB-PROFIT Maciej Kuźlik ul. Spokojnaa 18; 41-940 Piekary Śląskie

36,33 pkt

40,00 pkt

76,33 pkt

4

ALLTECH s.j. Z.Pająk, A.Pająk ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

9

SUNTAR sp. z o.o. Tarnów ul. Boya Żeleńskiego 5b; 33-100 Tarnów

40,97 pkt

40,00 pkt

80,97 pkt

 

 

 

3. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Część 1

 BINO COMPUTERS S.Bobek, B.Bielak, S.Bara spółka jawna ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice w cenie brutto: 57 550,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a jego oferta nie podlega odrzuceniu z przedmiotowego postępowania w części 1. Wykonawca przedłożył ofertę najkorzystniejszą cenowo spośród ofert poddanych ocenie i zaoferował korzystny okres gwarancji.

 

Część 2

Linkart Maciej Laskowicz 32-015 Stanisławice 254 w cenie brutto: 16 359,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a jego oferta nie podlega odrzuceniu z przedmiotowego postępowania w części 2. Wykonawca przedłożył ofertę najkorzystniejszą cenowo spośród ofert poddanych ocenie i zaoferował korzystny okres gwarancji.

Część 3

ALLTECH s.j. Z.Pająk, A.Pająk ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock w cenie brutto: 2724,45 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a jego oferta nie podlega odrzuceniu z przedmiotowego postępowania w części 3. Wykonawca przedłożył ofertę najkorzystniejszą cenowo spośród ofert poddanych ocenie i zaoferował korzystny okres gwarancji.

4. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

nie dotyczy

5. INFORMACJA O NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

nie dotyczy

6. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Część 4

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt  ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. w brzmieniu „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu”.

Uzasadnienie faktyczne: w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do chwili upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Część 5

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt  ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. w brzmieniu „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu”.

Uzasadnienie faktyczne: w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do chwili upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

 


Data publikacji: 11.12.2020 (19:24)Data aktualizacji: 30.12.2020 (14:10)
Osoba publikująca: Joanna ŚwiątkiewiczOsoba modyfikująca: Joanna Świątkiewicz
Autor: Joanna Świątkiewiczliczba wejść: 1714

Przejdź do góry strony