Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie o wyniku postępowania

ZSG.CKZ.081/1/18

 

Wieliczka 30 października 2018 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania na

 USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU PN.: ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie" o numerze RPMP.10.02.02-12-0260/16 realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

I. INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU :

Część I: Kurs obsługi wózka widłowego w roku szkolnym 2018/2019

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

 

Centrum Szkoleń MIKO Sp.   z o.o., Rosochy 43A, 46-320 Praszka

5480,00 zł

 

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

30.06.2019 r.

5

Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o.o.

Ul. Grottgera 58

32-020 Wieliczka

8955,00 zł

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

30.06.2019 r.

6

Ośrodek Szkolenia LABOR Sp. z o.o.

Ul. Rzebika 6

30-737 Kraków

9750,00 zł

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

30.06.2019 r.

Część II: Kurs na prawo jazdy kategorii B w roku szkolnym 2018/2019

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

2

P.HU LIDER S,C.

Podrzecze 92

33-386 Podegrodzie

62 548,00

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

30.06.2019 r.

4

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców Łukasz Kmiecik, 32-420 Gdów 1239

43 500,00 zł

 

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

30.06.2019 r.

Część III: Kurs obsługi i konserwacji  urządzeń elektrycznych do 1 kW w roku szkolnym 2018/2019

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

 

Centrum Szkoleń MIKO Sp.   z o.o., Rosochy 43A, 46-320 Praszka

6500,00 zł

 

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

30.06.2019 r.

5

Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o.o.

Ul. Grottgera 58

32-020 Wieliczka

6470,00 zł

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

30.06.2019 r.

 

Część IV: Kurs wychowawców kolonijnych w roku szkolnym 2018/2019

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

3

 

IntoThe World Mariusz Gorzycki

Ul. Mickiewicza 62/5

87-100 Toruń

14 686,20 zł

 

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

30.06.2019 r.

 

II. PUNKTACJA W KAŻDYM Z KRYTERIÓW OFERT I ŁĄCZNA PUNKTACJA:

 

Część I

 

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

 Cena (80%)

 

Liczba pkt. w kryterium

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (20%)

 

 

RAZEM

 

1

80,00 pkt.

 

20,00 pkt.

 

Łącznie – 100 pkt.

5

48,95 pkt.

 

20,00 pkt.

 

Łącznie – 68,95 pkt.

6

44,96 pkt.

 

10,00 pkt.

 

Łącznie – 54,96 pkt.

 

Część II

 

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

 Cena (80%)

 

Liczba pkt. w kryterium

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (20%)

 

 

RAZEM

 

4

80,00 pkt.

 

20,00 pkt.

 

Łącznie – 100 pkt.

Część III

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

 Cena (80%)

 

Liczba pkt. w kryterium

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (20%)

 

 

RAZEM

 

1

79,63 pkt.

 

20,00 pkt.

 

Łącznie – 99,63pkt.

5

80,00 pkt.

 

20,00 pkt.

 

Łącznie –100 pkt.

III. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania wybrano ofertę:

 

W części I pn. Kurs obsługi wózka widłowego w roku szkolnym 2018/2019

Oferta nr 1 Centrum Szkoleń MIKO Sp.   z o.o., Rosochy 43A, 46-320 Praszka w cenie 5480,00 zł

W części II  pn. Kurs na prawo jazdy kategorii B w roku szkolnym 2018/2019

Oferta nr 4 Ośrodek Szkolenia Kierowców Łukasz Kmiecik, 32-420 Gdów 1239 w cenie 43 500,00 zł

W części III pn. Kurs obsługi i konserwacji  urządzeń elektrycznych do 1 kW w roku szkolnym 2018/2019

Oferta nr 5 Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o.o. Ul. Grottgera 58,32-020 Wieliczka w cenie 6470 zł

III. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W części IV pn. Kurs wychowawców kolonijnych w roku szkolnym 2018/2019

Postępowanie unieważniono bowiem do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. ( Rozdział VIII ust. 12 pkt. 1 ogłoszenia).W przedmiotowym postępowaniu dla części IV wpłynęła tylko jedna oferta. Niestety Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu ani nie wykazał braku  podstaw do wykluczenia. Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu z uwagi na błąd w obliczeniu ceny.

 

 

 


 


Data publikacji: 30.10.2018 (20:52)Data aktualizacji: 30.10.2018 (20:54)
Osoba publikująca: Joanna ŚwiątkiewiczOsoba modyfikująca: Joanna Świątkiewicz
Autor: Joanna Świątkiewiczliczba wejść: 2037
30 paź 2018 (20:54)Joanna Świątkiewicz»Ogłoszenie o wyniku postępowania
30 paź 2018 (20:52)Joanna Świątkiewicz»Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przejdź do góry strony