Pobierz PDFDrukuj

Informacja z otwarcia ofert

                                                                              Wieliczka, dnia 3 czerwca 2019r.

ZSG. 26/1/2019

                                                                                              

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

                                                                           

                                                                           

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego pn.

 

ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GDOWIE Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH
I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

 

 

Zespół Szkół w Gdowie z siedzibą Gdów 405, zwany w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przedstawia informacje z otwarcia ofert.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1 500 000,00 zł

 

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 03.06.2019 r. do godz. 08:45 złożono 2 oferty

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1.

F.P.H.U KRIS-BUD Krzysztof  Stańdo

Stradomka 67

32-742 Sobolów

2 163 000,00 zł

 

 

 

 

60 miesięcy

 

 

 

14 dni

 

 

 

Zgodnie z zapisami SIWZ

 

 

2.

Zakład Usługowo-Remontowo Budowlany Jan Palej

Ul. Łany 15, 32-700 Bochnia

 

1 745 793,82 zł

 

 

 

 

84 miesiące

 

 

 

 

         14 dni

 

 

 

 

Zgodnie z zapisami SIWZ

 

 

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.

Wzory oświadczeń znajdują się w zał. nr 4 do SIWZ

 


Data publikacji: 03.06.2019 (14:33)Data aktualizacji: 03.06.2019 (14:33)
Osoba publikująca: Joanna ŚwiątkiewiczOsoba modyfikująca: Joanna Świątkiewicz
Autor: Joanna Świątkiewiczliczba wejść: 2045

Przejdź do góry strony