Pobierz PDFDrukuj

Zestawienie ofert

 ZSG.CKZ.081/1/18                                                          Gdów 18 października 2018 r.

 

 

Zestawienie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH pn.

 

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU PN.: ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie" o numerze RPMP.10.02.02-12-0260/16 realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Część I: Kurs obsługi wózka widłowego w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

 

Centrum Szkoleń MIKO Sp.   z o.o., Rosochy 43A, 46-320 Praszka

5480,00 zł

 

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

30.06.2019 r.

5

Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o.o.

Ul. Grottgera 58

32-020 Wieliczka

8955,00 zł

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

30.06.2019 r.

6

Ośrodek Szkolenia LABOR Sp. z o.o.

Ul. Rzebika 6

30-737 Kraków

9750,00 zł

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

30.06.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Część II: Kurs na prawo jazdy kategorii B w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

2

P.HU LIDER S,C.

Odrzecze 92

33-386 odegrodzie

62 548,00

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

30.06.2019 r.

4

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców Łukasz Kmiecik, 32-420 Gdów 1239

43 500,00 zł

 

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

30.06.2019 r.

 

 

 

 

Część III: Kurs obsługi i konserwacji  urządzeń elektrycznych do 1 kW w roku szkolnym 2018/2019

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

 

Centrum Szkoleń MIKO Sp.   z o.o., Rosochy 43A, 46-320 Praszka

6500,00 zł

 

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

30.06.2019 r.

5

Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o.o.

Ul. Grottgera 58

32-020 Wieliczka

6470,00 zł

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

30.06.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Część IV: Kurs wychowawców kolonijnych w roku szkolnym 2018/2019

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

3

 

IntoThe World Mariusz Gorzycki

Ul. Mickiewicza 62/5

87-100 Toruń

14 686,20 zł

 

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

30.06.2019 r.

 

 


Data publikacji: 22.10.2018 (12:03)Data aktualizacji: 22.10.2018 (12:03)
Osoba publikująca: Joanna ŚwiątkiewiczOsoba modyfikująca: Joanna Świątkiewicz
Autor: Joanna Świątkiewiczliczba wejść: 1796

Przejdź do góry strony