Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

ZSG. 26/1/2019

Wieliczka 19 czerwca 2019 r.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

ROZBUDOWĘ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GDOWIE Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH
I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

I. INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU :

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1.

F.P.H.U KRIS-BUD Krzysztof  Stańdo

Stradomka 67

32-742 Sobolów

2 163 000,00 zł

 

 

 

 

   60 miesięcy

 

 

 

14 dni

 

 

 

Zgodnie z zapisami SIWZ

 

 

2.

Zakład Usługowo-Remontowo Budowlany Jan Palej

Ul. Łany 15, 32-700 Bochnia

 

1 745 793,82 zł

 

 

 

 

84 miesiące

 

 

 

 

     14 dni

 

 

 

 

Zgodnie z zapisami SIWZ

 

II. PUNKTACJA W KAŻDYM Z KRYTERIÓW OFERT I ŁĄCZNA PUNKTACJA:

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

 Cena (60%)

 

Liczba pkt. w kryterium

Okres rękojmi (40%)

 

 

RAZEM

 

1.

48,42 pkt.

 

28,57 pkt.

 

Łącznie – 76,99 pkt.

2.

60 pkt.

 

40,00 pkt.

 

Łącznie – 100,00 pkt.

III. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania wybrano ofertę:

Nr 2 Zakład Usługowo-Remontowo Budowlany Jan Palej, Ul. Łany 15, 32-700 Bochnia w cenie 1 745 793,82 zł

IV. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

nie dotyczy

V. INFORMACJA O NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

nie dotyczy

VI. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

nie dotyczy


Data publikacji: 19.06.2019 (14:37)Data aktualizacji: 19.06.2019 (14:37)
Osoba publikująca: Joanna ŚwiątkiewiczOsoba modyfikująca: Joanna Świątkiewicz
Autor: Joanna Świątkiewiczliczba wejść: 1690

Przejdź do góry strony