Pobierz PDFDrukuj

Informacja o złożonych ofetach.

 

 

                                                                     Gdów, dnia 4 grudnia 2020 roku

ZSG.CKZ.081/2/20

                                                               Wykonawcy uczestniczący

                                                               w postępowaniu

                                                              

                                                              

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II”

 

Zamawiający – Zespół Szkół w Gdowie, 32-420 Gdów 405 na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia informacje z otwarcia ofert.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 4 grudnia 2020 roku do godz. 10:00 wypłynęło do Zamawiającego 9 ofert.

Część nr 1 Dostawa 21 zestawów komputerowych oraz 1 sztuki monitora dotykowego do pracowni informatycznej wraz z usługą montażu monitora

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości
71 300,00 zł brutto

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

2

WEB-PROFIT Maciej Kuźlik ul. Spokojnaa 18; 41-940 Piekary Śląskie

59 835,00 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

3

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o. ul. Wolności 8 lok.4, 26-600 Radom

70 901,00 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

4

ALLTECH s.j. Z.Pająk, A.Pająk ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

64 580,00 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

6

Linkart Maciej Laskowicz 32-015 Stanisławice 254

57 450,00zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

7

BINO COMPUTERS S.Bobek, B.Bielak, S.Bara spółka jawna ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice

57 550,00 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

8

FHU HORYZONT Krzysztof Lech 36-300 Gorlice ul 11 Listopada 21

59 920,00 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

9

SUNTAR sp. z o.o. Tarnów ul. Boya Żeleńskiego 5b; 33-100 Tarnów

59 920,00 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

 

 

Część nr 2: Dostawa 10 zestawów części komputerowych

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości
18 000,00 zł brutto

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

Prime Computers Dariusz Leszczyński 50-229 Wrocław ul. Kraszewskiego 15A

19 680,00 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

2

WEB-PROFIT Maciej Kuźlik ul. Spokojnaa 18; 41-940 Piekary Śląskie

22 767,30 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

3

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o. ul. Wolności 8 lok.4, 26-600 Radom

24 587,70 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

4

ALLTECH s.j. Z.Pająk, A.Pająk ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

18 330,00 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

5

NKK SYSTEM Nowak, Kukuka, Kornijasz spółka jawna ul. Tatarska 5; 30-103 Kraków

27 060,00 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

6

Linkart Maciej Laskowicz 32-015 Stanisławice 254

16 359,00 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

7

BINO COMPUTERS S.Bobek, B.Bielak, S.Bara spółka jawna ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice

19 397,10 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

9

SUNTAR sp. z o.o. Tarnów ul. Boya Żeleńskiego 5b; 33-100 Tarnów

18056,40 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

 

 

Część nr 3: Dostawa 1 drona

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości
6 000,00 zł brutto

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

2

WEB-PROFIT Maciej Kuźlik ul. Spokojnaa 18; 41-940 Piekary Śląskie

4499,34 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

4

ALLTECH s.j. Z.Pająk, A.Pająk ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

2724,45 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

9

SUNTAR sp. z o.o. Tarnów ul. Boya Żeleńskiego 5b; 33-100 Tarnów

3990,12 zł

36 miesięcy

 

zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

14 dni

 

 

Część nr 4: Dostawa 2 stołów warsztatowych

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 2200,00 zł brutto

 

Brak ofert w części 4 postępowania

 

Część nr 5: Dostawa 3 komputerów typu all-in-one z klawiaturami i myszkami bezprzewodowymi, drukarki 3D, monitora interaktywnego i drukarki atramentowej kolorowej

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości
30 600,00 zł brutto

 

Brak ofert w części 5 postępowania

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.).

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ (https://zsgdow.mirobip.pl/files/download/56/Zalacznik_nr_5.docx)

 

 

 


Data publikacji: 04.12.2020 (16:20)Data aktualizacji: 04.12.2020 (16:20)
Osoba publikująca: Joanna ŚwiątkiewiczOsoba modyfikująca: Joanna Świątkiewicz
Autor: Joanna Świątkiewiczliczba wejść: 1459
04 gru 2020 (16:20)Joanna Świątkiewicz»Informacja o złożonych ofetach.
04 gru 2020 (16:20)Joanna Świątkiewicz»Informacja o złożonych ofetach.

Przejdź do góry strony