Pobierz PDFDrukuj

Informacja o wyborze oferty

Gdów, dnia 29 marca 2021 r.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GDOWIE

32-420 GDÓW 405

 

Nr sprawy ZSG 081/1/2021

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie”

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez wykonawcę COZA Architektura Wojciech Kozłowski, ul. Kuśnie 48h, 98-200 Sieradz w cenie 140 220,00 zł brutto

 

Ranking złożonych ofert poddanych ocenie:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60 %

przyznana punktacja

Kryterium 2

Skrócenie terminu realizacji

Wartość z oferty

Kryterium 2

Skrócenie terminu realizacji –

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1.

INSTAL-TECH Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92A/15, 30-782 Kraków

170 970,00 zł

39,28 pkt.

30 dni

40 pkt.

79,28 pkt.

2.

COZA Architektura Wojciech Kozłowski, ul. Kuśnie 48h, 98-200 Sieradz

140 220,00 zł

47,89 pkt.

30 dni

40 pkt.

87,89 pkt.

3.

C+HOaR Sp. z o.o., ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin

111 930,00 zł

60,00 pkt.

0 dni

0 pkt.

60,00 pkt.

 


Data publikacji: 29.03.2021 (15:03)Data aktualizacji: 29.03.2021 (15:03)
Osoba publikująca: Joanna ŚwiątkiewiczOsoba modyfikująca: Joanna Świątkiewicz
Autor: Joanna Świątkiewiczliczba wejść: 1092

Przejdź do góry strony