Pobierz PDFDrukuj

ZSG.CKZ.081/1/17

Data ogłoszenia: 29-09-2017

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ZSG.CKZ.081/1/17                                      Gdów, dnia 29 września 2017 r.

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA NA

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU PN.: ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie" o numerze RPMP.10.02.02-12-0260/16 realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

1. INFORMACJA O ZAWARCIU UMÓW W POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

W części I przedmiot umowy - Kurs obsługi wózka widłowego w roku 2017/2018

Umowę zawarto w dniu 28.09.2017 r. z Centrum Szkoleń MIKO Sp. z o.o., Rosochy 43A, 46-320 Praszka na kwotę 21 900,00 zł, nr umowy ZSG.CKZ.081/2/2017, data obowiązywania 30.06.2018 r.

W części II  przedmiot umowy - Kurs na prawo jazdy kategorii B w roku 2017/2018

Umowę zawarto w dniu 28.09.2017 r. z Ośrodek Szkolenia Kierowców Łukasz Kmiecik, Gdów 1239, 32-420 Gdów  na kwotę 43 500,00 zł brutto nr umowy ZSG.CKZ.081/1/2017, data obowiązywania 30.06.2018 r.

W części III  przedmiot umowy - Kurs obsługi i konserwacji  urządzeń elektrycznych do 1 kW w roku 2017/2018

Umowę zawarto w dniu 28.09.2017 r. z Centrum Szkoleń MIKO Sp.   z o.o., Rosochy 43A, 46-320 Praszka na kwotę 13 000,00 zł nr umowy ZSG.CKZ.081/3/2017, data obowiązywania 30.06.2018 r.

 

W części IV  przedmiot umowy- Kurs wychowawców kolonijnych w roku 2017/2018

Zamówienia nie udzielono z uwagi na unieważnienie tej części postępowania z powodu braku ofert.


Data publikacji: 30.09.2017 (21:19)Data aktualizacji: 30.09.2017 (21:23)
Osoba publikująca: Joanna ŚwiątkiewiczOsoba modyfikująca: Joanna Świątkiewicz
Autor: Joanna Świątkiewiczliczba wejść: 2041
30 wrz 2017 (21:23)Joanna Świątkiewicz»ZSG.CKZ.081/1/17
30 wrz 2017 (21:19)Joanna Świątkiewicz»ZSG.CKZ.081/1/17

Przejdź do góry strony