Pobierz PDFDrukuj

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 ZSG.CKZ.081/1/19                              Gdów, dnia 6 września 2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA NA

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU ZAWODOWEGO ECDL DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W GDOWIE W RAMACH PROJEKTU PN.: ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie" o numerze RPMP.10.02.02-12-0260/16 realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

1. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Umowę zawarto w dniu 06.09.2019 r. z Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius Waldemar Węglarz ul. Marszałka Piłsudskiego 4C/12,  34-700 Rabka- Zdrój na kwotę 33 792,00 zł, nr umowy ZSG.CKZ.081/1/2019, data obowiązywania 13.12.2019 r.


Data publikacji: 06.09.2019 (11:11)Data aktualizacji: 06.09.2019 (11:11)
Osoba publikująca: Joanna ŚwiątkiewiczOsoba modyfikująca: Joanna Świątkiewicz
Autor: Joanna Świątkiewiczliczba wejść: 1609

Przejdź do góry strony