Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie o wyniku postępowania

ZSG.CKZ.081/1/19

 

Wieliczka 2 września 2019 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania na

 USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU ZAWODOWEGO ECDL DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W GDOWIE, W RAMACH PROJEKTU PN.: ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie" o numerze RPMP.10.02.02-12-0260/16 realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

  1. INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU :

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

Ad-rem Firma Szkoleniowa Anna Jędrzejczak- Wróblewska      ul. Julianowska 5/7 m.13          91-473 Łódź

55 440,00 zł

-

14 dni

13.12.2019

2

Biś Computers Bohdan Lisowski ul. Stefana Batorego 1/3   31-135 Kraków

44 500,00

-

14 dni

13.12.2019

3

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego    ul. Oracka 6     32-700 Bochnia

29 990,00

-

14 dni

13.12.2019

4

Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius Waldemar Węglarz            ul. Marszałka Piłsudskiego 4C/12             34-700 Rabka- Zdrój

33 792,00

-

14 dni

13.12.2019

5

Różański Józef Ośrodek Szkolenia Fach                  ul. Krótka 1     34-400 Nowy Targ

43 512,00

-

14 dni

13.12.2019

6

Grupa CSW Delta Sp. z o.o.          ul. Kopernika 17 28-300 Jędrzejów

31 500,00

-

14 dni

13.12.2019

7

Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR             ul. Klonowa 8   86-065 Łochowo

46 720,80

-

14 dni

13.12.2019

 

 

 

II. PUNKTACJA W KAŻDYM Z KRYTERIÓW OFERT I ŁĄCZNA PUNKTACJA:

 

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

 Cena (95%)

 

Liczba pkt. w kryterium

 Posiadanie certyfikatu MSUES (Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych) (5%)

 

 

RAZEM

 

1

57,90 pkt.

 

0 pkt.

 

Łącznie – 57,90 pkt.

2

72,14 pkt.

 

5 pkt.

 

Łącznie – 77,14 pkt.

4

95 pkt.

 

5 pkt.

 

Łącznie – 100 pkt.

 

 

III. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania wybrano ofertę:

 

Oferta nr 4 Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius Waldemar Węglarz                             ul. Marszałka Piłsudskiego 4C/12,  34-700 Rabka- Zdrój w cenie 33 792,00 zł

 

III. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

  • nie dotyczy

 

 

 


Data publikacji: 02.09.2019 (15:31)Data aktualizacji: 02.09.2019 (15:31)
Osoba publikująca: Joanna ŚwiątkiewiczOsoba modyfikująca: Joanna Świątkiewicz
Autor: Joanna Świątkiewiczliczba wejść: 1911
02 wrz 2019 (15:31)Joanna Świątkiewicz»Ogłoszenie o wyniku postępowania
02 wrz 2019 (15:31)Joanna Świątkiewicz»Nowa strona (2)

Przejdź do góry strony