Pobierz PDFDrukuj

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 Gdów, dnia 15 marca 2021  roku

Znak sprawy: ZSG.CKZ.081/3/20

Wykonawcy wg. rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Usługa organizacji kursów zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II  w roku 2021”

 

  1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zamawiający dziękując za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wskazane powyżej usługi społeczne informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania wybrano:

 

W części I Kurs na uprawnienia G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych (uprawnienia SEP) do 1KV i egzamin kwalifikacyjny (G1 - eksploatacja) – kwalifikacja

Ofertę nr 15

Wykonawcy: Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o.o.; ul. Grottgera 58, 32-020 Wieliczka

w cenie brutto: 12 900,00 zł

 

W części II Kurs prawa jazdy kategorii B (z egzaminem i badaniami lekarskimi) – kwalifikacja

Ofertę nr 17

Wykonawcy: RAMS Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Roman Rachwał 32-765 Rzezawa, Jodłówka 624        

w cenie brutto: 34 610,00 zł

 

W części III Kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym (wózka widłowego) - z wymianą butli z egzaminem UDT – kwalifikacja

Ofertę nr 3

Wykonawcy: Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

w cenie brutto: 11 000,00 zł

 

W części IV Operator urządzeń transportu bliskiego - podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (wraz z egzaminem) – kwalifikacja

Ofertę nr 3

Wykonawcy: Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków w cenie brutto: 14 000,00 zł

 

W części V Kurs operator drona VLOS UAV do 5 kg z egzaminem – kwalifikacja

Ofertę nr 4

Wykonawcy: GEO-UAV Justyna Zdanowska, ul. Zbąszyńska 3C, 91-342 Łódź

w cenie brutto: 6 890,00 zł

 

W części VI Kurs barmański I stopnia – kwalifikacja

Ofertę nr 3

Wykonawcy: Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

w cenie brutto: 8 500,00 zł

 

W części VII Kurs nagrywanie i obróbka filmów - kompetencja

Postępowanie w tej części zostało unieważnione

 

  1. INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU


Część I Kurs na uprawnienia G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych (uprawnienia SEP) do 1KV i egzamin kwalifikacyjny (G1 - eksploatacja) – kwalifikacja

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto:

 Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów

Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

2

Firma Szkoleniowo-Usługowo-Handlowa TOMAS

ul. Grzybowa 8A,

42-311 Żarki Letnisko

13 500,00 zł

7

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

3

Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała

ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

12 900,00 zł

5

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

8

ZTSH TISBUD Jarosław Gargula ul. Jana Pawła II 35; 33-300 Nowy Sącz

24 000,00 zł

3

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

15

Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o.o.

ul. Grottgera 58, 32-020 Wieliczka

12 960,00 zł

13

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

 

Część II Kurs prawa jazdy kategorii B (z egzaminem i badaniami lekarskimi) – kwalifikacja

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto:

 Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów

Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

6

Dorota Grzywnowicz ul. Olkuska 293 32-045 Sułoszowa

39 000,00 zł

10

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

17

RAMS Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Roman Rachwał 32-765 Rzezawa, Jodłówka 624

34 610,00 zł

11

 

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

 

Część III Kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym (wózka widłowego) - z wymianą butli z egzaminem UDT – kwalifikacja

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto:

 Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów

Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

2

Firma Szkoleniowo-Usługowo-Handlowa TOMAS

ul. Grzybowa 8A,

42-311 Żarki Letnisko

16 000,00 zł

8

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

3

Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała

ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

11 000,00 zł

8

 

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

8

ZTSH TISBUD Jarosław Gargula ul. Jana Pawła II 35; 33-300 Nowy Sącz

24 000,00 zł

10

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

10

Centrum Kształcenia Spawaczy RADIIS M. Kądziołka; M. Kądziołka, P.Misiński s.c. ul. Zwycięstwa 14 lok. 69 44-100 Gliwice

28 400,00 zł

10

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

11

PRO-EDU Sp. j D. Karmazyn R. Krokocki

ul. Mszczonowska 33/35,

96-100 Skierniewice

14 476,80 zł

14

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

15

Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o.o.

ul. Grottgera 58, 32-020 Wieliczka

12 300,00 zł

11

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

16

KONSORCJUM:

Lider: Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” Ł.Rokosz, B.Babiarz Sp.j. ul. Elektryczna 2; 33-100 Tarnów

Partner: Publicite Robert Bobula Os. Centrum E 10/10; 31-934 Kraków

15 000,00 zł

17

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

 

 

Część IV Operator urządzeń transportu bliskiego - podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (wraz z egzaminem) – kwalifikacja

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto:

 Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów

Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

2

Firma Szkoleniowo-Usługowo-Handlowa TOMAS

ul. Grzybowa 8A,

42-311 Żarki Letnisko

18 000,00 zł

5

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

3

Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała

ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

14 000,00 zł

7

 

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

10

Centrum Kształcenia Spawaczy RADIIS M. Kądziołka; M. Kądziołka, P.Misiński s.c. ul. Zwycięstwa 14 lok. 69 44-100 Gliwice

28 400,00 zł

4

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

16

KONSORCJUM:

Lider: Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” Ł.Rokosz, B.Babiarz Sp.j. ul. Elektryczna 2; 33-100 Tarnów

Partner: Publicite Robert Bobula Os. Centrum E 10/10; 31-934 Kraków

15 000,00 zł

3

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

 

Część V Kurs operator drona VLOS UAV do 5 kg z egzaminem – kwalifikacja

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto:

 Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów

Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

4

GEO-UAV Justyna Zdanowska

ul. Zbąszyńska 3C, 91-342 Łódź

6 890,00 zł

12

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

13

DRONE4TECH.PL Mariusz Drązyk ul. Kaliskiego 35/60 01-476 Warszawa

12 000,00 zł

12

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

14

Tornado UAV S.C.

ul. Farysa 29B, 01-971 Warszawa

7790,00 zł

11

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

 

Część VI Kurs barmański I stopnia – kwalifikacja

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto:

 Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów

Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

1

ALL-IN Waldemar Mucha

ul. Strażacka 54D/2

35-312 Rzeszów

16 850,00 zł

11

 

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

3

Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała

ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

8 500,00 zł

15

 

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

7

Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój

ul. Węgierska 41, 38-300 Gorlice

19 000,00 zł

10

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

9

Ryszard Matusiak Trójmiejska Szkoła Barmanów ul. Rdestowa 146A/3 81-577 Gdynia

12 000,00 zł

21

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

12

Edukator Limanowski Ośrodek Szkoleniowy Paweł Dudczyk

34-654 Męcina 970

13 680,00 zł

14

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

16

KONSORCJUM:

Lider: Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” Ł.Rokosz, B.Babiarz Sp.j. ul. Elektryczna 2; 33-100 Tarnów

Partner: Publicite Robert Bobula Os. Centrum E 10/10; 31-934 Kraków

15 200,00 zł

7

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

 

 

Część VII Kurs nagrywanie i obróbka filmów - kompetencja

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto:

 Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów

Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

3

Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała

ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

9 000,00 zł

0

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

5

SME Training Karwatka spółka jawna
ul. Nowogrodzka 23 00-511 Warszawa

11 600,00 zł

17

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

10

Centrum Kształcenia Spawaczy RADIIS M. Kądziołka; M. Kądziołka, P.Misiński s.c. ul. Zwycięstwa 14 lok. 69 44-100 Gliwice

14 600,00 zł

4

Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

 

  1. PUNKTACJA W KAŻDYM Z KRYTERIÓW OFERT I ŁĄCZNA PUNKTACJA

 

Część I Kurs na uprawnienia G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych (uprawnienia SEP) do 1KV i egzamin kwalifikacyjny (G1 - eksploatacja) – kwalifikacja

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

2

Firma Szkoleniowo-Usługowo-Handlowa TOMAS

ul. Grzybowa 8A,

42-311 Żarki Letnisko

86,00 pkt

7 pkt

93,00 pkt

3

Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała

ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

90,00 pkt

4 pkt

94,00 pkt

8

ZTSH TISBUD Jarosław Gargula ul. Jana Pawła II 35; 33-300 Nowy Sącz

48,38 pkt

3 pkt

51,38 pkt

15

Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o.o.

ul. Grottgera 58, 32-020 Wieliczka

89,58 pkt

10 pkt

99,58 pkt

 

Część II Kurs prawa jazdy kategorii B (z egzaminem i badaniami lekarskimi) – kwalifikacja

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

6

Dorota Grzywnowicz ul. Olkuska 293 32-045 Sułoszowa

79,86 pkt

10 pkt

89,86 pkt

17

RAMS Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Roman Rachwał 32-765 Rzezawa, Jodłówka 624

90,00 pkt

7 pkt

 

97,00 pkt

Część III Kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym (wózka widłowego) - z wymianą butli z egzaminem UDT – kwalifikacja

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

2

Firma Szkoleniowo-Usługowo-Handlowa TOMAS

ul. Grzybowa 8A,

42-311 Żarki Letnisko

61,88 pkt

7 pkt

68,88 pkt

3

Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała

ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

90,00 pkt

7 pkt

 

97,00 pkt

8

ZTSH TISBUD Jarosław Gargula ul. Jana Pawła II 35; 33-300 Nowy Sącz

41,25 pkt

10 pkt

51,25 pkt

10

Centrum Kształcenia Spawaczy RADIIS M. Kądziołka; M. Kądziołka, P.Misiński s.c. ul. Zwycięstwa 14 lok. 69 44-100 Gliwice

34,86 pkt

10 pkt

44,86 pkt

11

PRO-EDU Sp. j D. Karmazyn R. Krokocki

ul. Mszczonowska 33/35,

96-100 Skierniewice

68,39 pkt

10 pkt

78,39 pkt

15

Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o.o.

ul. Grottgera 58, 32-020 Wieliczka

80,49 pkt

10 pkt

90,49 pkt

 

Część IV Operator urządzeń transportu bliskiego - podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (wraz z egzaminem) – kwalifikacja

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

2

Firma Szkoleniowo-Usługowo-Handlowa TOMAS

ul. Grzybowa 8A,

42-311 Żarki Letnisko

70,00 pkt

4 pkt

74,00 pkt

3

Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała

ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

90,00 pkt

7 pkt

 

97,00 pkt

10

Centrum Kształcenia Spawaczy RADIIS M. Kądziołka; M. Kądziołka, P.Misiński s.c. ul. Zwycięstwa 14 lok. 69 44-100 Gliwice

44,37 pkt

4 pkt

48,37 pkt

 

Część V Kurs operator drona VLOS UAV do 5 kg z egzaminem – kwalifikacja

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

4

GEO-UAV Justyna Zdanowska

ul. Zbąszyńska 3C, 91-342 Łódź

90,00 pkt

10 pkt

100,00 pkt

 

Część VI Kurs barmański I stopnia – kwalifikacja

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

3

Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała

ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

90,00 pkt

10 pkt

100 pkt

7

Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój

ul. Węgierska 41, 38-300 Gorlice

40,26 pkt

10 pkt

50,26 pkt

12

Edukator Limanowski Ośrodek Szkoleniowy Paweł Dudczyk

34-654 Męcina 970

55,92 pkt

10 pkt

65,92 pkt

 

Część VII Kurs nagrywanie i obróbka filmów - kompetencja

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto:

 Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów

Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

10

Centrum Kształcenia Spawaczy RADIIS M. Kądziołka; M. Kądziołka, P.Misiński s.c. ul. Zwycięstwa 14 lok. 69 44-100 Gliwice

90,00 pkt.

4 pkt

94,00 pkt

  1. INFORAMCJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie zostało unieważnione w części VII Kurs nagrywanie i obróbka filmów – kompetencja. Wartość wszystkich złożonych w tej części ofert była istotnie wyższa od środków, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia w przedmiotowej części. Ponieważ zamówienie jest częścią projektu projektu nr RPMP.10.02.02-12-0044/19 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Zamawiający nie był w stanie zwiększyć budżetu przeznaczonego na przedmiotowe zamówienie, bowiem kierując się zasadą racjonalności wydatków uznał, iż wartość zamówienia wskazana we wniosku o dofinansowanie oraz wskazana jako suma środków przeznaczonych na realizację zamówienia jest adekwatna do zakresu zamówienia w części VII. Należy przypomnieć, iż zgodnie ze Szczegółowym opis przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach (załącznik nr 1 do ogłoszenia) całkowity czas realizacji przedmiotowej usługi wynosi 40 godzin lekcyjnych, a Zamawiający ofertuje bezpłatnie wykonawcy zarówno salę wyposażoną w sprzęt komputerowy wraz z licencjami oprogramowania, jak i dodatkowe wyposażenie służące realizacji kursu opisane w przywołanym wyżej załączniku nr 1 do ogłoszenia.

 


Data publikacji: 18.03.2021 (12:34)Data aktualizacji: 18.03.2021 (12:37)
Osoba publikująca: Joanna ŚwiątkiewiczOsoba modyfikująca: Joanna Świątkiewicz
Autor: Joanna Świątkiewiczliczba wejść: 4935
18 mar 2021 (12:37)Joanna Świątkiewicz»ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
18 mar 2021 (12:35)Joanna Świątkiewicz»ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
18 mar 2021 (12:34)Joanna Świątkiewicz»Nowa strona (5)

Przejdź do góry strony