Pobierz PDFDrukuj

Zawiadomienie o podpisaniu umowy

ZSG.CKZ.081/1/18

                                                       Gdów, dnia 6 listopada 2018 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA NA

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU PN.: ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie" o numerze RPMP.10.02.02-12-0260/16 realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

1. INFORMACJA O ZAWARCIU UMÓW W POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

W części I przedmiot umowy - Kurs obsługi wózka widłowego w roku szkolnym 2018/2019

Umowę zawarto w dniu 06.11.2018 r. z Centrum Szkoleń MIKO Sp. z o.o., Rosochy 43A, 46-320 Praszka na kwotę 5480,00 zł, nr umowy ZSG.CKZ.081/3/2018, data obowiązywania 30.06.2019 r.

W części II  przedmiot umowy - Kurs na prawo jazdy kategorii B w roku szkolnym 2018/2019

Umowę zawarto w dniu 28.09.2017 r. z Ośrodek Szkolenia Kierowców Łukasz Kmiecik, Gdów 1239, 32-420 Gdów  na kwotę 43 500,00 zł brutto nr umowy ZSG.CKZ.081/1/2018, data obowiązywania 30.06.2019 r.

 

 

W części III  przedmiot umowy - Kurs obsługi i konserwacji  urządzeń elektrycznych do 1 kW w roku szkolnym 2018/2019

Umowę zawarto w dniu 06.11.2018 r. Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o.o. Ul. Grottgera 58,32-020 Wieliczka na kwotę 6470,00 zł nr umowy ZSG.CKZ.081/2/2018, data obowiązywania 30.06.2019 r.

 

W części IV  przedmiot umowy- Kurs wychowawców kolonijnych w roku szkolnym 2018/2019

Zamówienia nie udzielono z uwagi na unieważnienie tej części postępowania z powodu braku ofert nie podlegających odrzuceniu.


 


Data publikacji: 06.11.2018 (18:00)Data aktualizacji: 06.11.2018 (18:00)
Osoba publikująca: Joanna ŚwiątkiewiczOsoba modyfikująca: Joanna Świątkiewicz
Autor: Joanna Świątkiewiczliczba wejść: 1491
06 lis 2018 (18:00)Joanna Świątkiewicz»Zawiadomienie o podpisaniu umowy
06 lis 2018 (18:00)Joanna Świątkiewicz»Zawiadomienie o podpisaniu umowy

Przejdź do góry strony