Pobierz PDFDrukuj

ZSG.CKZ.081/1/17

Data ogłoszenia: 22-09-2017

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU PN.: "Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie"

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA 

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 
ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU PN.: ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie" o numerze RPMP.10.02.02-12-0260/16 realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 30.09.2017 (11:30)Data aktualizacji: 30.09.2017 (11:30)
Osoba publikująca: Joanna ŚwiątkiewiczOsoba modyfikująca: Joanna Świątkiewicz
Autor: Joanna Świątkiewiczliczba wejść: 1846

Przejdź do góry strony