Pobierz PDFDrukuj

Wyniki zapytania ofertowego: 1/CKZ/2020 na zakup kas fiskalnych

 Informacja o wynikach postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 1/CKZ/2020
na dostawę kas fiskalnych do celów dydaktycznych w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II”  
nr  RPMP.10.02.02-12-0044/19

 

realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Data publikacji: 24.09.2020 (10:42)Data aktualizacji: 23.11.2020 (12:34)
Osoba publikująca: Joanna ŚwiątkiewiczOsoba modyfikująca: Joanna Świątkiewicz
Autor: Joanna Świątkiewiczliczba wejść: 2272

Przejdź do góry strony